Політика конфіденційності

Правила користування сайтом

 

 1. Загальні положення

1.1. Ці правила користування сайтом https://artcosmetic.com.ua// (надалі «Сайт»), розроблені ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (надалі — «Компанія»), далі – Правила, визначають умови користування Сайтом і встановлюють права та обов’язки осіб, які пройшли процедуру реєстрації на Сайті, а також інших відвідувачів Сайту (далі спільно іменовані «Користувачі Сайту»).

1.2. Ці Правила описують виключно використання Сайту та його компонентів в мережі Інтернет.

1.3. Компанія рекомендує Користувачам Сайту ознайомитися із Правилами користування Сайтом.

1.4. Особи, які бажають зареєструватися на Сайті, мають ввести в реєстраційну форму, розташовану у вкладці «Стати нашим партнером», достовірні і актуальні відомості, включаючи унікальні логін (адреса електронної пошти), ім’я і прізвище, або внести ті самі відомості шляхом їх імпорту з облікових записів Facebook або Google за допомогою відповідних  веб-додатків, розташованих в тій самій реєстраційній формі.

1.5. З моменту переходу за посиланням, яке надіслане на адресу електронної пошти, зазначену при реєстрації, реєстрація на Сайті вважається завершеною, а умови цих Правил – обов’язковими для зареєстрованої особи.

Увага: Якщо Ви не згодні з цими Правилами – не реєструйтесь на сайті https:// і не використовуйте його сервіси.

 

2. Терміни та визначення

2.1. У цих Правилах, якщо з тексту прямо не випливає інше, наступні терміни матимуть значення, вказані нижче:

«Особистий кабінет» – сукупність захищених сторінок Сайту, створених внаслідок реєстрації Користувача, використовуючи які Користувач може взаємодіяти з Компанією для отримання інформації та доступу до послуг, що надаються, має можливість змінити відомості про Користувача, пароля, а також здійснення інших дій, передбачених наявними функціями Особистого кабінету.

Доступ до Особистого кабінету надається шляхом внесення облікових даних в передбачені для цього поля на Сайті.

«Сайт» – сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото і відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, яка забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою в мережі https://artcosmetic.com.ua//

Сайт є Інтернет-ресурсом, призначеним для ознайомлення з інформацією про продукцію, що надається Компанією, та її партнерів.

«Сервіси сайту» – сукупність програмно-технічних елементів Сайту, мета яких – надати Користувачу інформацію про перелік і детальну інформацію про продукти, що продаються.

2.1. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Правил, тлумачяться Сторонами відповідно до законодавства України і звичайних правил тлумачення відповідних термінів, що склалося в мережі Інтернет.

2.2. Назви заголовків (статей) Правил призначені виключно для зручності користування текстом і не мають буквального юридичного значення.

 

3. Порядок реєстрації на Сайті

3.1. До початку реєстрації на Сайті Компанія надає Користувачу доступ до інформації на Сайті і сервіси Сайту.

3.2. Після реєстрації Користувачу надається доступ до сервісів Сайту, а також доступ до інших функцій Сайту і Особистого кабінету.

3.3. По закінченню реєстрації Користувачу надається доступ до Особистого кабінету за обліковими даними – адресою електронної пошти та паролем. Пароль генерується Компанією і надсилається на адресу електронної пошти, зазначену Користувачем при реєстрації. Пароль може бути змінений Користувачем в будь-який час після реєстрації.

3.4. Користувач зобов’язаний забезпечити захист і збереження пароля від третіх осіб. При втраті або компрометації пароля, а також у випадку незаконного заволодіння третіми особами доступом до Особистого кабінету, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Компанію про цей факт за номером телефону +380 44 222-53-40 або електронною поштою на адресу info@artcosmetic.com.ua. До моменту отримання такого повідомлення усі дії, вчинені з використанням Особистого кабінету Користувача, будуть вважатися такими, що виконані самим Користувачем.

 

4. Порядок користування Сайтом

4.1. Після завершення реєстрації Користувач отримає доступ до Особистого кабінету, а також до сервісів сайту.

4.2. Користувач має доступ до статей та інших матеріалів, які розміщені на Сайті.

4.3. Користувач зобов’язаний сумлінно користуватися Сайтом і Особистим кабінетом, не порушуючи законодавство України, права і свободи третіх осіб, норми моралі і моральності.

 

5. Інтелектуальна власність і обмеження при користуванні Сайтом

5.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Компанії і іншим пов’язаним сторонам, партнерам, представникам, всім іншим особам, які діють від імені Компанії, та іншим третім особам.

5.2. Використовуючи Сайт, Користувач визнає і погоджується з тим, що весь вміст Сайту і структура вмісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що зазначені права є дійсними та охороняються в усіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Жодні права на будь-який зміст Сайту, включаючи текстові і графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки, не переходять до Користувача в результаті користування Сайтом.

5.3. Без завдання шкоди універсальному характеру викладених вище положень, Користувач визнає, що Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, права, які охороняються, та інші матеріали третіх осіб, і що такі права належать відповідним власникам, в тому числі, Компанії. Користувачу забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати об’єкти виняткових і особистих немайнових прав, які містяться на Сайті, створювати похідні роботи, виготовляти або продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином експлуатувати або використовувати такі права без прямого дозволу їх власників.

 

Щоб уникнути сумнівів, Користувачеві забороняється:

 • копіювати та/або поширювати будь-яку інформацію, отриману на Сайті, крім випадків, коли така функція прямо передбачена на Сайті;
 • використовувати інформацію, отриману на Сайті для здійснення діяльності, що суперечить закону;
 • копіювати, або іншим чином використовувати програмний компонент Сайту, а також його дизайн;
 • розміщувати на Сайті персональні дані третіх осіб без їхньої згоди, в тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти;
 • розміщувати на Сайті комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію та будь-яку іншу нав’язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації погоджено із Компанією;
 • будь-яким чином змінювати програмний компонент Сайту, здійснювати дії, спрямовані на зміни у функціонуванні і працездатності Сайту;
 • ображати та іншим чином порушувати права і свободи інших користувачів Сайту, третіх осіб, а також груп осіб;
 • використовувати ненормативну лексику, використовувати або поширювати інформацію, що містить заклики до масових безпорядків, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, які проводяться з порушенням встановленого порядку, поширювати інформацію, необхідну для отримання результатів інтелектуальної діяльності.

 

5.4. Користувач зобов’язується вказувати посилання на Сайт при цитуванні матеріалів сайту, якщо це прямо передбачено функціями Сайту.

 

6. Персональні дані та їх використання

6.1. Користувач дає Компанії свою згоду на обробку персональних даних Користувача, наданих при реєстрації, а також даних, які надані Користувачем в Особистому кабінеті після реєстрації, а саме:

 

 • ім’я, прізвище;
 • зображення;
 • дата народження;
 • країна, місто;
 • посада (рід занять), найменування організації;
 • адреса електронної пошти;
 • контактний телефон;
 • персональний сайт;
 • облікові записи в програмах обміну повідомленнями та соціальних мережах.

 

6.2. Обробка персональних даних означає їх запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), отримання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, що не підпадають під спеціальні категорії для обробки, згідно з чинним законодавством України.

6.3. Користувач підтверджує, що письмово повідомлений про свої права, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про мету збору даних, яка визначена власником баз даних, та осіб, яким такі дані можуть бути передані.

6.4. Обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення зворотного зв’язку для Користувача при використанні Сайту, навчальних програм, сервісів Сайту, а також з метою надсилання інформаційних і рекламних повідомлень на адресу електронної пошти та контактний телефон, які були зазначені Користувачем при реєстрації.

6.5. Обробка персональних даних Користувача здійснюється Компанією з використанням баз даних на території України.

6.6. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши відповідне повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Компанії. При цьому Користувач погоджується з тим, що за Компанією залишається право на обробку персональних даних Користувача у випадках, передбачених законодавством України.

6.7. Сайт не є загальнодоступним джерелом персональних даних. При цьому, в разі вчинення Користувачем певних дій його персональні дані можуть стати доступні невизначеному колу осіб, стосовно чого Користувач цим документом надає свою згоду.

6.8. Користувач надає згоду на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів від Компанії або від інших осіб за дорученням Компанії на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем при реєстрації на Сайті.

6.9. Згода на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем в будь-який час шляхом переходу за відповідним посиланням на Сайті.

 

7. Відповідальність

7.1. У разі порушення Користувачем цих Правил, законодавства України, норм моралі і моральності або технічних вимог, Компанія має право заблокувати доступ Користувачу до Особистого кабінету або видалити його реєстраційний запис (обліковий запис), або заборонити чи обмежити доступ до облікових даних Користувача і сервісів Сайту.

7.2. У випадках, передбачених пунктом 7.1. Правил, за рішенням Компанії і в залежності від характеру порушення Користувачем Правил, за Користувачем зберігається доступ до оплачених програм навчання і курсів.

7.3. При виявленні випадків надання Користувачем доступу до Особистого кабінету третім особам, Компанія на власний розсуд застосовує заходи, які передбачені пунктом 7.1 Правил. При цьому Компанія має право повністю заблокувати доступ Користувачу до Особистого кабінету, програм навчання та курсів, в тому числі, заздалегідь оплачених Користувачем.

7.4. Порушення Правил Користувачем, яке спричинило несприятливі наслідки для Компанії (збиток, адміністративна та інша відповідальність, попередження правоохоронних та інших органів виконавчої влади, претензії третіх осіб), є підставою для Компанії припинити надання доступу до сервісів Сайту.

7.5. Компанія не гарантує безперебійну роботу Сайту у випадках, які не залежать від неї. Компанія також не гарантує збереження інформації, розміщеної на Сайті, проте докладе всіх залежних від неї зусиль для недопущення збоїв в роботі Сайту і для безпеки інформації, що зберігається.

 

8. Особливі умови

8.1 Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Компанією на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т. п.). Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію та матеріали, що розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримає доступ з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

8.2. Компанія не гарантує, що Сайт відповідає вимогам Користувача, що доступ до Сайту буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок.

8.3. Програмно-апаратні помилки, як з боку Компанії, так і з боку Користувача, що призвели до неможливості отримання Користувачем доступу до Сайту, є обставинами непереборної сили і підставою для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань Компанії як адміністратора сайту.

 

9. Зміна Правил

9.1. Компанія має право в односторонньому порядку змінювати ці Правила, при цьому такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (трьох) календарних днів з моменту опублікування їх на Сайті.

9.2. При кожному наступному відвідуванні Сайту Користувач зобов’язується ознайомитися зі змінами в Правилах до початку користування Особистим кабінетом. Продовження використання Сайту і Особистого кабінету буде означати згоду Користувача з такими змінами.

9.3. Якщо Користувач не згоден з тими чи іншими змінами в Правилах, він припиняє користуватися Сайтом.

 

10. Кінцеві положення

10.1. Бездіяльність з боку Компанії у разі порушення Правил будь-яким Користувачем не позбавляє Компанію права згодом здійснити відповідні дії для захисту власних інтересів і захисту інтелектуальних прав на матеріали Сайту і контент, які охороняються відповідно до законодавства.

10.2. Якщо не зазначено інше, Компанія може використовувати дані, зібрані за допомогою Сайту, для поліпшення змісту Сайту, для його доопрацювання відповідно до вподобань Користувачів сайту, для обміну інформацією з Користувачами сайту (на вимогу Користувачів сайту), для маркетингових і дослідницьких цілей Компанії, та для будь-яких інших визначених цілей. Крім того, Компанія має право в повній мірі використовувати всю інформацію, отриману на Сайті.